Klub kaktusářů Dvůr Králové nad Labem


44. let organizovaného kaktusářství na Královédvorsku

Když se 11. listopadu 1968 na ustavující schůzce sešlo 27 zájemců o kaktusy, nikdo z nich nepředpokládal, že spolková činnost se bude postupně rozvíjet a nabírat na neuvěřitelných rozměrech a šíři činnosti.

Ze zakládajících členů do dnešních dnů jsou členy Klubu: Zdeněk BRDIČKA, Ludvík BUŘVAL, František CODR, Ing. Jiří ČERVENÝ, Miroslav DOČEKAL, Ing. Jan DOSTÁL, Zdeněk FEJK, Zdeněk FRANC, Ing. Pavel GRÜNER, Zdeněk HUBKA, Jaroslav PACÁK Ladislav PAVLÍK, Eliška RADOVÁ, Karel UHLÍŘ a Josef VALENTA. Tito zakládající členové, byli za věrnost ke Klubu na slavnostní schůzi, která se uskutečnila 27. června 2008 odměněni tombakovými pamětními medailemi. Počet členů Klubu se neustále zvyšoval a ani změna poměrů v roce 1989 nezastavila růst počtu členů, který je v současné době 127 osob.

Plných 40 let ve funkcích Klubu zůstali: Ing. Pavel GRÜNER – místopředseda, Zdeněk FRANC – pokladník-ekonom, Zdeněk BRDIČKA – jednatel, distributor časopisů.

Mimo pravidelných měsíčních členských schůzek, kde se vystřídala plejáda vlastních přednášejících, ale také přednášejících ze všech koutů republiky i zahraniční, jsme organizovali nákup kaktusářských potřeb pro naše členy.

Bohatou činností Klubu byly a stále jsou výstavy kaktusů a sukulentů, které pořádáme od roku 1970 společně se ZO Českého svazu chovatelů v Žirči pod názvem ŽIREČ a od roku 1973 i samostatné výstavy v ZOO „ SAFARI „. Celkem to bylo za dobu čtyřicetiletého trvání Klubu 61 výstav s návštěvou přesahující 680.000 osob. Rekordní návštěva dvoudenní výstavy v Žirči byla v roce 1980 a 1988 – 37.000 osob.

Jako první Klub v ČSSR jsme v roce 1974 zorganizovali zásilkovou službu semen a v roce 1982 i zásilkovou službu rostlin. Zásilkovou službu semen postupně zajišťovali Karel Flégl, manželé Fejkovi, Eliška Radová, Petr Valášek a Josef Valenta.

Zásilkovou službu rostlin od roku 1982 až do roku 2006 zajišťovali Zdeněk Franc a Karel Štěpánek s rodinami. Od roku 2007 potom mladý člen Pavel Bartoň s rodinou.

Velmi bohatou činnosti Klubu byla a je zájezdová činnost do kaktusářských sbírek, dříve převážně do NDR a v ČSSR, po roce 1989 potom do bývalého Západního Německa, Rakouska, Maďarska a několikrát do Holandska. Převážně to bylo 1 x do roka, ale mnohdy i 2 zájezdy ročně.

Výbor Klubu, který převážně byl a je 13 členný, řídil a řídí činnost Klubu. Schází se mimo letního období pravidelně každý měsíc. V současné době pracuje v tomto složení: Předseda – Ing. Jan Dostál, místopředseda – Ing. Pavel Grüner, jednatel – Ing. Jaroslav Srníček, ekonom, hospodář – Zdeněk Franc, distribuce časopisů – Zdeněk Brdička, knihovník – Jiří Pacák, výstavy-zájezdy – Milan Lejsek, členové výboru – Ivan Čtvrtečka, František Lejsek, František Codr, Pavel Bartoň, Revizní komise: Jiří Chrpa, předseda, členové – Ladislav Pavlík, Jiří Pacák.

Poskytli jsme pomoc při budování kaktusářského skleníku v Domě dětí a mládeže „Jednička“ ve Dvoře Králové n. L. Od roku 1983 jsme zajistili z našich řad instruktory a vedoucí kroužku Mladý kaktusář. Prvními vedoucími byli Karel Flégl a Petr Valášek, po nich 15 let vedl kroužek náš nejstarší člen Jaroslav Pacák, a v roce 2007 vedení předal Miloši Náhlovskému ml.

V roce 1979 jsme zorganizovali a zajistili v Hankově domě celostátní výroční schůzi Notofilů. Při této příležitosti jsme zajistili 1. specializovanou výstavu Notokaktusů v Československu, uspořádanou dle Havlíčkova pojetí.

V roce 1996 jsme zajistili na základě požádání výboru SČSPKS organizačně Valnou hromadu Svazu, které se i přes nepříznivé počasí zúčastnilo přes 60 delegátů.

V témže roce jsme uspořádali I. ročník celostátního setkání kaktusářů –OTEVÍRÁNÍ SEZONY. V letošním jubilejním roce to již byl XIII. ročník a již po několikáté za účastí zahraničních kaktusářů. Na tato setkání zajišťujeme každoročně naše, ale i zahraniční přednášející.

Od roku 1992 máme i zastoupení ve výboru Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů pana Zdeňka France.

V roce 2002 bylo výborem SČSPKS uděleno našemu členu Zdeňku Francovi ocenění „ZLATÝ ALBERTO“ za zásluhy o rozvoj kaktusářství u nás.

Každoročně v našich sbírkách uvítáme řadu českých i zahraničních kaktusářů Naši členové se zúčastňují řady akcí pořádaných v celé republice, ale i v zahraničí.

Po roce 1989, kdy bylo možné cestovat za kaktusy a sukulenty do jejich nalezišť, se různých expedicí z našeho Klubu zúčastnilo 22 členů.

Ke 40. výročí založení Klubu kaktusářů Klub vydal Almanach v tištěné formě i na DVD, trička v deseti barevných odstínech s logem Klubu a připomenutím výročí a Astr.caput-medusae, medaile AL, tombakové, stříbrné a stř. pozlacené, v neposlední řadě sérii 3 známek s přítiskem.

Je ještě řada dalších našich aktivit, které není ani možné v tomto vzpomínání podrobně popsat. Dny Spolků, prodejní stánek v ZOO, červnové členské schůze v přírodě, výroční členské schůze a další.

Na závěr není možné nevzpomenout skoro čtyřicetileté výborné spolupráce s přáteli ze ZO Českého svazu chovatelů v Žirči.

V posledních několika letech jsme využili grantové politiky Města Dvora Králové n. L. na významné akce pořádané našim Klubem kaktusářů ve Dvoře Králové n. L., třetím největším Klubem v ČR a SR. Poděkování za finanční příspěvky města na tyto aktivity našeho Klubu v rámci vyhlášených dotačních programů podpory veřejně prospěšných aktivit na jednotlivá léta patří vedení města Dvora Králové n. L.

Kladem této významné společenské činnosti jsou skutečně přátelské vztahy mezi většinou kaktusářů, které přerostly i do běžného života.

Zdeněk FRANC, 28. října 822, Dvůr Králové n. L.


© Klub kaktusářů Dvůr Králové, z. s. 2006-2024.
Pravidla používání

Kudyznudy.cz